Gratis kredietwaardigheidscheck

Krijg snel inzicht in de kredietwaardigheid van je klant

Door jouw (potentiële) klanten en leveranciers te checken kan je betalingsrisico en wanbetalers voorkomen. Met wie en wat voor organisatie ga je eigenlijk een samenwerking aan? Kan de leverancier jouw facturen betalen?

Doe de gratis kredietwaardigheidscheck en één van onze adviseurs neemt binnen 5 werkdagen contact met je op om het beoordelingsrapport te bespreken.

Let op! De check is niet bedoeld voor een kredietwaardigheidscheck op je eigen onderneming. Kredietchecks op je eigen onderneming nemen wij niet in behandeling.

Waarom een kredietwaardigheidscheck?

Bij het versturen van een factuur aan een klant of leverancier bestaat de kans dat deze niet wordt betaald. Dit leidt tot risico’s voor de winstgevendheid en cashflow van jouw organisatie. De groei van jouw organisatie kan in gevaar komen als er een factuur onbetaald blijft, het kan zelfs leiden tot een faillissement. Om dit te voorkomen is het van belang om klanten op hun kredietwaardigheid te toetsen. Als blijkt dat een nieuwe klant kredietwaardig genoeg is, kan je met minder risico ondernemen.

Wat bepaalt de kredietwaardigheid van een organisatie?
  • Er wordt allereerst naar de solvabiliteit van een organisatie gekeken. Deze ratio geeft aan welk percentage eigen vermogen is ten opzichte van het totale vermogen. Kortom: welk deel van het totale vermogen is schuld en welk deel is eigen vermogen? Hoe groter het deel eigen vermogen, hoe solvabeler de organisatie is en dus ook hoe kredietwaardiger.
  • Daarnaast wordt er ook naar de liquiditeit gekeken. Er wordt voornamelijk geanalyseerd of er voldoende liquide middelen aanwezig zijn om kortlopende schulden af te lossen. Heeft een organisatie veel crediteuren uitstaan met een lange crediteurentermijn, of zijn er nagenoeg geen liquide middelen? Dan is de continuïteit van dat bedrijf behoorlijk in gevaar. Als één van de crediteuren zijn of haar vordering gaat opeisen, dan kan de betreffende organisatie daar niet aan voldoen. Deze wordt dan niet kredietwaardig bevonden.
  • Uiteraard spelen omzet en winstgevendheid van een organisatie ook een belangrijke rol in de kredietwaardigheid.
Kies voor een expert op het gebied van risico

Een financiële analyse kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Tegenwoordig is er meer nodig dan alleen cijfers. Het begrijpen van jouw behoefte, de behoefte van je onderneming, je sector én de economie zijn belangrijke facetten voor een analyse. Dit vereist de inzicht van een expert. Bij Atradius beschikken wij over risico-experts die jou kan helpen om het bredere perspectief te zien en een solide basis voor beslissingen kan creëren.

Een kredietverzekering omvat een dergelijke risico-expertise en beschermt je onderneming tegen de risico's van non-betaling en insolventie van je klanten. 

  • Wij monitoren de financiële gezondheid van jouw klanten: het cijfer en de kleur geeft een beeld van de financiële positie van jouw aangeleverde bedrijf. De risicocategorie: groen is laag risico  oranje is gemiddeld risico en rood is verhoogd risico, dit betekent dat de kans op faillissement hoog is. Je kan de kredietwaardigheid van alle afnemers controleren en het aantal checks is onbeperkt als je bij ons een kredietverzekering afsluit.
  • Wanneer een factuur niet wordt betaald kan je via onze incassoservice: Atradius Collections, alsnog je vordering innen.
  • Wij keren schade uit als je klanten hun facturen niet meer kunnen betalen. Hierdoor heb je altijd voldoende financiële middelen om te investeren, te groeien en je rekeningen te betalen.
Door jouw potentiële klanten en leveranciers te checken, kan je betalingsrisico en wanbetalers voorkomen.

Loop geen risico en kies voor zekerheid

Een kredietverzekering beschermt jouw onderneming tegen schade die je oploopt door onbetaalde facturen. Je klant kan bijvoorbeeld failliet gaan, of zich financieel amper boven water houden. Onbetaalde facturen komen niet alleen voor bij onbekende of nieuwe klanten, bijna 50 procent van alle non-betalingen ontstaan bij afnemers waarmee je een stabiele relatie hebt opgebouwd. Met een kredietverzekering krijg je alsnog je geld als jouw klant niet in staat is om te betalen. Zo wordt ondernemen ineens een heel stuk aantrekkelijker en kan jij je focussen op dat waar je als ondernemer het beste in bent.